Apurahahaut

Opetus- ja kulttuuriministeriö        

Haussa mm.

Kulttuuritilojen peruskorjaukset ja perustamishankkeet
Hakuaika päättyy 31.12.2015

Avustukset on tarkoitettu kuntien kulttuuritoimintalaissa tarkoitetun kulttuuritoimintaa varten tarvittavavan tilan, museolaissa tarkoitetun museon, teatteri- ja orkesterilaissa  tarkoitetun teatterin ja orkesterin sekä taiteilijatilojen peruskorjaushankkeisiin.

 

Taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoiminta sekä erityistehtävät kunnissa ja alueilla
Hakuaika päättyy 15.1.2016

www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset

 

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtionavustus valtakunnallisille järjestöille kotoutumista tukevaan työhön
Hakuaika 16.11.2015–11.12.2015

Työ- ja elinkeinoministeriössä on haettavissa valtionavustusta erityisavustuksena hankkeisiin, joilla

•koordinoidaan pakolaisina tai humanitaarisista syistä tulleiden henkilöiden kotoutumisen tueksi tehtävää vapaaehtoistoimintaa tai
•kehitetään paikallistason yhdistysten osaamista.

Hankeavustuksia voidaan myöntää vakiintuneille, kotoutumista tukevaa työtä tekeville valtakunnallisille järjestöille (ml. uskonnolliset yhdyskunnat). Rahoitettava toiminta voi alkaa aikaisintaan 1.1.2016 ja se voi jatkua 31.12.2016 asti.

Lisätietoja: www.kotouttaminen.fi/jarjestoavustus tai www.tem.fi/tyo/maahanmuuttajien_kotouttaminen/jarjestoavustus

 

Samuel Huberin taidesäätiö    

Hakuaika 1.-31.12.2015  

Samuel Huberin taidesäätiö jakaa vuosittain taideapurahoja yksityisille henkilöille ja ryhmille, jotka toimivat musiikin, teatterin, tanssin, sirkus- ja performanssitaiteen parissa. Tukea annetaan kaikenkielisille kotimaisille hankkeille ja etusijalla ovat freelancerit.

www.hubersaatio.fi

 

Pohjoismainen kulttuurirahasto

OPSTART
Jatkuva haku

OPSTART-tuki helpottaa taide- ja kulttuurialalle sijoittuvan pohjoismaisen projekti-idean kehittelyä. Hakemuksen tekeminen on yksinkertaista, ja hakemuksen voi lähettää milloin vain. Rahasto antaa päätöksen kahden viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Muita rahoittajia ei tarvita.

Projektissa on oltava osallistujia vähintään kahdesta Pohjoismaasta, ja konkreettisena tavoitteena on oltava yhteistyön laajentaminen useamman Pohjoismaan välille.

https://opstart.nordiskkulturfond.org/fi/

 

Kansan Sivistysrahasto

Hakuaika 1.11.- 31.12.2015

Pääpaino on omaehtoisten kulttuurihankkeiden ja yhteiskunnallisen tutkimuksen tukemisessa.

www.sivistysrahasto.fi

Share Button

Koulutus

Kulttuurituottajista tekijöitä kulttuurimatkailun kentälle

Hakuaikaa jatkettu 4.12.2015 saakka

Oletko toiminut jo muutaman vuoden kulttuurituottajana?
Innostaako pilotointi ja kansainvälisyys?

Kiinnostaako sinua tuottajuus luovien alojen ja matkailun parissa?
Ja omaatko yrittäjämäisen asenteen?

Culture Finlandin Luova Matka –hanke tarjoaa sinulle tilaisuuden laajentaa osaamistasi matkailutoimialalle ja samalla voit parantaa työ- ja ansaintamahdollisuuksiasi.

Kulttuurituottajista tekijöitä kulttuurimatkailun kentälle

Rekrytoidaan 20-30 jo ammatissaan toiminutta, yrittäjähenkistä ja kansainvälisyydestä kiinnostunutta kulttuurituottajaa eri puolilta Suomea. Kulttuurituottajat valmennetaan toimimaan kulttuurimatkailun parissa kulttuuriMATKAILUtuottajina. Valmennuksen kesto on 3 lähipäivää.

Lisätietoja:
www.visitfinland.fi/tuoteteemat/kulttuurimatkailu-culture-finland/luova-matka-toimenpiteet-ja-tapahtumat

www.visitfinland.fi/wp-content/uploads/2015/11/Oletko-sinä-etsimämme-kulttuurituottaja.pdf?dl

 

 

Vertaismentorointi-ryhmät järjestöjen työntekijöille

25.01.2016 – 16.12.2016

Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo
Ilmoittautuminen: 02.11.2015 – 22.01.2016 klo. 16

Hei järjestötyöntekijä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella!
Tule mukaan edistämään omaa hyvinvointiasi ja osaamistasi järjestötyössä!  Otamme mukaan ns. Jalostamo-prosesseihin Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueilta järjestökentän pienten työyhteisöjen työntekijöitä (yhdistyksessä alle viisi työntekijää).

Jalostamo -prosessin idea:
Ryhmän tavoitteena on edistää ja vahvistaa järjestötyöntekijän työhyvinvointia. Tähän pyritään vertaisuuteen ja mentorointiin perustuvassa ryhmäprosessissa, jonka keskiössä ovat ryhmän jäsenet ja heidän omat kokemuksensa järjestötyöstä. Lisäksi ryhmätapaamisissa vahvistetaan osallistujien teknistaidollista osaamista verkkovälitteisen videoneuvotteluohjelman käyttämisessä. Ryhmäprosessin sisältöjen ja työmuotojen suunnittelussa huomioidaan osallistujien toiveet ja tarpeet.

•Työskentelyn kesto viisi (5) kuukautta (tammi-toukokuu 2016 tai elo-joulukuu 2016)
•Tapaamisia viisi, noin kerran kuukaudessa (tapaamiset sovitaan ryhmän jäsenten kanssa)
•Ensimmäinen ja viimeinen tapaaminen ’kasvokkain’ hanke-alueella (kesto noin 4 tuntia), kolme tapaamista verkkovälitteisesti Adobe Connect-ohjelman avulla (kesto noin 2 tuntia/tapaaminen)
•Osallistuminen maksutonta, edellytyksenä sitoutuminen koko prosessiin
•Ryhmän koko 5-8 hlöä + ohjaajapari

www.humak.fi/tapahtumat/vertaismentorointi-ryhmat-jarjestojen-tyontekijoille

Share Button

Tanssioppilaitokset on Stage

Hae esiintyjäksi Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalille 2016

Lasten ja nuorten tanssiareena tarjoaa esiintymismahdollisuuden pohjoismaisten oppilaitosten tanssiryhmille. Kuopion Kulttuuriareena 44:lla järjestetään yhteistyössä STOPP ry:n kanssa kolme Tanssioppilaitokset on Stage –iltapäivää, joissa lasten ja nuorten tanssiryhmät pääsevät esiintymään festivaaliyleisölle osana 47. Kuopio Tanssii ja Soin ohjelmistoa. Esityksen päätteeksi jokainen ryhmä saa palautteen asiantuntijaraadilta Jorma Uotisen johdolla.

ESITYKSET
su 19.6. klo 15                              taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän ja muut harrastajaryhmät
ma 20.6. ja ti 21.6. klo 15           taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän ryhmät

VAATIMUKSET
•       Esiintyjien ikä 7 – 20 vuotta, ei ammattiin valmistuneita tanssijoita
•       Ryhmän koko vähintään 4 tanssijaa
•       Tanssilaji vapaavalintainen
•       Esityksen kesto enintään 10 min
•       Teoksessa joustavat tekniset ratkaisut (2-3 perusvalotilannetta)

TALOUDELLISET EHDOT
•       Esiintyjäryhmälle maksetaan matkustustuki, jonka määrä ilmoitetaan myöhemmin.
•       Esiintyjillä on mahdollisuus osallistua myöhemmin ilmoitettavaan festivaaliviikon esitykseen esityspäivänään.
•       Festivaali huolehtii tiedottamisesta, markkinoinnista sekä esitystilanteeseen liittyvistä käytännönjärjestelyistä.
•       Muista kuluista ja järjestelyistä huolehtivat osallistujat itse.
•       Esityspäivänä on mahdollisuus lämmittelyyn tanssisalissa ja läpimenoon esityspaikalla

LÄHETÄ HAKEMUS 15.1.2016 mennessä osoitteeseen production@kuopiodancefestival.fi

•       Kerro lyhyesti oppilaitoksen toiminnasta, esiintyvästä ryhmästä ja teoksesta. Teosta voi esitellä valmiin materiaalin sijasta myös work in progress -muodossa.
•       Liitä mukaan linkki ryhmän esiintymisestä (vimeo tai youtube, voi olla muukin kuin ensi kesänä nähtävä teos)
•       Kerro, minkä päivän esitykseen haet (huom. sama oppilaitos voi hakea eri ryhmän kanssa useampaan)
•       Yhteyshenkilön yhteystiedot

Kuopio Tanssii ja Soi valitsee hakemusten perusteella Jorma Uotisen johdolla esiintymään kutsuttavat ryhmät. Valinnoista ilmoitetaan 31.1.2016 mennessä.

LISÄTIEDOT:     Kuopio Tanssii ja Soi ry / Maija Parviainen
050 313 4949, production@kuopiodancefestival.fi

Share Button

Paikallista Käsityötä Kaupungin lahjaksi

Iisalmi hakee kilpailulla ideoita markkinointi- ja edustuslahjoiksi

Kilpailulla halutaan tukea ja nostaa esille Ylä-Savon alueen käsityötaitajien osaamista. Kilpailussa etsitään uusia paikallisten käsityötaitajien tuotteita tai tuoteperheitä, jotka soveltuvat muun muassa matkamuistoiksi tai kaupungin lahjoiksi. Tässä kilpailussa mukana oleva raati on muodostettu Iisalmen kaupungin työntekijöistä.

Kilpailussa arvostetaan erityisesti hyvää suunnittelua, paikallisten tarinoiden, ilmiöiden ja arvojen huomiointia, perinteisten menetelmien ja materiaalien käyttöä sekä niiden innovointia nykypäivään, erinomaista työn laatua ja esteettisyyttä sekä kestävyyttä ja ekologisuutta. Uutuustuotteen tulee myös olla muotoilultaan uusi ja yleisilmeeltään raikas. Kilpailun kategoriat esitellään myöhemmin tekstissä.

Inspiraationa voi käyttää Iisalmen Kaupunkistrategiaa 2025 ”Positiivisuuden alkulähteillä” (www.iisalmi.fi/Suomeksi/Kaupunki-Info/Strategiat/Kaupunkistrategia-2025) ”Iisalmelle on ominaista vahva historiaan ja kulttuuriin perustuva identiteetti, jonka pohjalle tulevaisuus rakennetaan modernia teknologiaa hyödyntäen. Samoista lähteistä pulppuaa iisalmelainen sosiaalisuus ja välitön tekemisen meininki.”

• Tasa-arvo
• Avoimuus
• Edistyksellisyys
• Kestävä kehitys
• Yhteisöllisyys

Huomioi: Ideavaihe 1.-31.12.2015 ja protovaihe jatkokehitykseen valituille ideoille 15.1.–15.2.2016

Ideat toimitetaan projektityöntekijä Salla-Mari Koistiselle, salla-mari.koistinen@iisalmi.fi tai Kulttuurikeskuksella sijaitsevalle työhuoneelle (Taiteesta tuotteeksi -hanke, Kirkkopuistonkatu 9, PL 5, 74101 IISALMI).

Kilpailun kategoriat
Tuotteita ja tuoteperheitä etsitään seuraaviin hintaryhmiin ja käyttötarkoituksiin.

  • Alle 3 euroa (tilataan isoissa erissä) Matkamuistot, give away-tuotteet
  • 20 e Kaupungin vieraat, yhteistyökumppanit ja aloittavien yrittäjien muistaminen
  • 50 e Kaupungin lahjat ja viralliset huomionosoitukset
  • 100 e (tilataan yksittäiskappaleina) Erityislahjat ja huomionosoitukset

Voit jättää ehdotuksesi tuoteperheestä, johon sisältyy tuote osaan tai kaikkiin kategorioihin, tai yhdestä tuotteesta johonkin kategoriaan. Hinta on ostohinta. Tuotteiden tulee soveltua niin naisille kuin miehille.

Kilpailun säännöt
Kilpailuun voivat osallistua Ylä-Savon alueen käsityötaitajat
Kilpailuun voi osallistua yhdellä tuotteella tai tuoteperheellä/taitaja. Tuotteessa on oltava mukana hinta ja tuotteen tarina. Kilpailuun mukaan pääsevät kaikenlaiset käsityötuotteet. Tuotteet eivät saa
sisältää elintarvikkeita.

Tuotteen arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa seuraavat seikat:
• erinomainen työn laatu
• idean uutuusarvo
• uusi muotoilu, esteettisyys, raikas yleisilme
• perinteisten menetelmien ja materiaalien innovointi nykypäivään
• kestävyys, ekologisuus
• paikallisuus
• tuotteen tarina

Kilpailu on kaksiosainen. Ensimmäisessä vaiheessa 1.-31.12.2015 kerätään ideoita tuotteista. Tuoteideat tulee esittää havainnollisesti, esimerkiksi kuvien, materiaalitietojen ja tuotetarinan avulla. Toiseen vaiheeseen 15.1.–15.2.2016 raati valitsee mielestään jatkokehitykseen sopivimmat ja niistä valmistetaan prototyypit. Prototyypin valmistuskuluissa tukena on Taiteesta tuotteeksi – hanke.

Kilpailun järjestäjät pidättävät oikeuden olla valitsematta tuotetta prototyyppi-vaiheeseen ja jatkokehitykseen.

Paikallista Käsityötä Kaupungin lahjaksi -tuotteet/tuoteperheet valitsee raati, johon kuuluvat:
johdon sihteeri Kaisa Kajanus
markkinointipäällikkö Jarmo Miettinen
matkailu- ja tapahtumakoordinaattori Minna Maukonen
kulttuuritoimenjohtaja Sanna Marin-Kainulainen
yrityspalvelupäällikkö Eija Heilio
yrityspalvelupäällikkö Virpi Murtola
projektityöntekijä Salla-Mari Koistinen

Mukana Taiteesta tuotteeksi -hanke
lisätietoja projektityöntekijä Salla-Mari Koistinen, salla-mari.koistinen@iisalmi.fi, puh. 040 631 0059

Share Button

Avoin haku Suomen paviljonkiin Venetsian biennaaliin 2017

Visuaalisen taiteen keskus Frame hakee ehdotuksia Venetsian kansainväliseen taidebiennaalin 2017 Suomen paviljongin näyttelyksi.

Haku 10.1.2016 saakka

Frame etsii projektiehdotuksia, jotka pureutuvat siihen, miten itsenäisyys muotoutuu eri riippuvuussuhteissa – luonnonvaroista, työvoimasta, kielestä ja uskonnosta kansainväliseen kaupankäyntiin ja juridiikkaan. Keskeistä on tunnistaa poissulkemisen logiikka, unohtaminen ja hiljentäminen, joka on ollut osa kansallisidentiteetin rakennusta.

On tärkeää pohtia, kuinka 100-vuotisjuhlaansa vuonna 2017 viettävä Suomi kietoutuu osaksi laajempia historian kertomuksia ja mahdollisia tulevaisuuksia globaalissa todellisuudessa, jonka nykyhetkeä määrittävät yhteen punoutuvat kriisit. Suomen paviljonki Venetsian biennaalin Giardinissa tarjoaa ainutlaatuisen areenan taiteelliselle työlle ja vuoropuhelulle, jossa paikallinen näyttäytyy osana kauaskantoisia virtoja.

Ehdotuksia voi lähettää 10. tammikuuta 2016 asti. Kansainvälinen tuomaristo kutsuu 3–5 hakijaa kehittämään suunnitelmiaan eteenpäin. Jatkokehittelyyn kutsutuille työryhmille maksetaan kullekin 2000 euroa, jonka voi käyttää kulukorvauksiin, palkkioihin tai matkakuluihin Venetsiaan.

Huhtikuussa 2016 yksi ehdotus valitaan toteutettavaksi Venetsian biennaalin 2017 Suomen näyttelyyn. Biennaalinäyttelyn lisäksi avoimen haun pohjalta tuotetaan myös laaja oheisohjelma tutkimusta ja keskusteluja sekä näitä kokoava julkaisu.

www.frame-finland.fi/venetsian-biennaali

Share Button

Näyttelyt

Galleria G12

Vaisanen_Johanna_web

Johanna Väisänen

G12 Kuopio
Johanna Väisänen 21.11. – 10.12.
Taidelainaamonäyttely 11.12. – 21.1.2016

G12 Helsinki
Maria Liitola 14.11. – 3.12.
Taidelainaamonäyttely 8.12.2015-14.1.2016

G12 KUOPIO | Minna Canthin katu 15, Kuopio
G12 HELSINKI | Annankatu 16, Helsinki
www.galleria12.fi

Share Button

Tapahtumia

SAMUDESIGN PopUp kauppa

Kauppakeskus Apaja
Avoinna joka päivä 1.-23.12.2015
(paitsi itsenäisyyspäivänä)

ma-pe 10-17
la 10-15
su 12-15

Joulun SAMUDESIGN PopUp kaupasta löytyy runsas tuotevalikoima alan ammattilaisten taidokkaita tuotteita eri materiaaleista; koruja, astioita, tekstiilejä sekä suunnittelupalveluita. Mukana on sekä uusia että pidempään toimineita yrityksiä. Kutsuvieraana on tänä vuonna kaksi Kuopiosta lähtöisin olevaa suunnittelijaa Tampereelta: Lasin aika/ Tarja Jaloniemi sekä Humbugi-asuste/ Anni Jokinen. Lisäksi mukana on tekstiilisuunnittelija Hanna Hirvonen Pohjois-Karjalasta. Hanna Karikosken tyylikkäät puuvalaisimet ovat olleet esillä Milanossa ja Tukholmassa ja vihdoin nyt Kuopiossa.

Facebook: https://www.facebook.com/Samudesignpopup

SamuDesign konseptia on tukenut Taiteen edistämiskeskus/Itä-Suomen aluetoimipiste ja sitä hallinnoi Itä-Suomen Muoto ry Kuopiosta.

Lisätietoja: Muotoilun ja arkkitehtuurin läänintaiteilija Anu Muurinen, 0295 330 882

 

KULTTUURIOSUUSKUNTA LILITH NYT AVOINNA UUSILLE JÄSENILLE


Info aiheesta 15.12. 2015 klo 17.00

Snellman Instituutti
Haapaniemenkatu 40 C 1, Kuopio

Oletko taiteilija, käsityöläinen, kulttuurialan toimija tai muuten vaan kiinnostunut osuustoiminnasta? Valtakunnallinen luovan talouden toimijoiden osuuskunta LILITH on nyt avoin uusille jäsenille ja esittäytyy Kuopiossa. Vuonna 1996 perustettu LILITH on yksi vanhimmista luovan talouden osuuskunnista maassamme ja se edustaa paria sataa ammattinimikettä. Jäseniä on noin 300 elokuvantekijöistä kuvataiteilijoihin ja yliopistoväestä artesaaneihin.

Osuuskunnan jäsenenä voi keskittyä omaan osaamiseensa liiketalouden koukeroiden sijaan. Jäsen saa käyttöönsä osuuskunnan tiedot, taidot ja muut resurssit. Monipuolisen taloudenhoidon lisäksi se kattaa muiden muassa neuvonta- ja tukipalveluita, palkansaajan työsuhde-etuja, valmiita verkostoja ja paljon muuta. LILITHIN jäsenenä et ole yrittäjä vaan palkansaaja ja yhdessä toimiminen luo säästöjä ja synergiaa. LILITH on myös verkkokauppa ja kustantamo.

Tervetuloa kuuntelemaan lisää osuuskuntatoiminnasta ja LILITHISTÄ. Paikalla Sinua opastamassa ovat perustajajäsenet Kikke Heikkinen ja runoilija-muusikko Aki Yrjänä.

Osallistujille on tarjolla kahvia/teetä, joten pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 9.12. mennessä Jukka Kerviselle osoitteeseen: jukka.lilith@gmail.com.

Lisätietoa LILITHISTÄ: www.lilith.fi

 

 

ANTI – Contemporary Art Festival


Hiljainen joulupukki Kuopion torilla

16.12.2015

ANTI – Contemporary Art Festivalin Avoimet tilat -hanke esittää esitystaiteilija Juha Valkeapään Hiljainen joulupukki -teoksen Kuopion torilla keskiviikkona 16.12.2015. Esitys toteutetaan Itäisen tanssin aluekeskuksen Muuntamo Symposiumin yhteydessä.

www.antifestival.com/index.php/2016/fin/news/?id=842/hiljainen-joulupukki-kuopion-torilla

 


ANTI olohuone
Tervetuloa toteuttamaan ANTIn olohuonetta Kuopioon

14.-21.10.2015 Kuopiossa toteutettiin ANTI 200m2 -niminen pop-up-tilakokeilu. Tila oli kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä ja siellä järjestettiin yhdessä kuopiolaisten järjestöjen, taiteilijoiden ja kaupunkiaktiivien kanssa monipuolista toimintaa. Nyt suunnitteilla on vastaavanlainen, kuukaudenmittainen tila: ANTIn olohuone ilmestyy Kuopioon 22.2.-20.3.2016.

ANTI – Contemporary Art Festival kutsuu jälleen paikallisia toimijoita mukaan suunnittelu- ja toteutustyöhön: www.antifestival.com/2016/fin/avoimet-tilat

 

 

SATAMANKULMA – KULTTUURITILA


Galleria | Teatteri

Kalenterista löytyy koko ajan päivittyvä, monipuolinen taidetarjonta

www.satamankulma.fi

Tulliportinkatu 1, Kuopio
044 336 8884

Share Button

Sotkulla tapahtuu

Tanssiteatteri Minimin ohjelmistoa

Pe 4.12. klo 12.00
Kulttuurikeitto: VäkeväKollektiivi – Parilukua

Syksyn viimeisessä Kulttuurikeitossa nähdään VäkeväKollektiivin Parilukua, joka on eloisa ja humoristinen dialogi menneen ja nykypäivän välillä. Perinteisen suomalaisen kansantanssin kaskuja kerrotaan ennakkoluulottomasti näyttämötaiteen, nykytanssin ja improvisaation kielellä.

Koreografia ja tanssi: Outi Markkula ja Tuomas Mikkola

Kesto: 60 min (sis. esitys ja lounas)
Liput: 15 € (sis. esitys + keittolounas + kahvi/tee)
Keittona: Kylmäsavulohella maustettu peruna-ruccolakeitto ja mallasleipä (L,G)

Sotku
Suokatu 42/2, Kuopio
www.minimi.fi

 

 

Itäisen tanssin aluekeskuksen tarjontaa

Symposium Muuntamo 16.-19.12.2015

Itäinen tanssin aluekeskus kutsuu tanssi-, esitys- ja kuvataiteen ammattilaisia ja opiskelijoita poikkitaiteelliseen Muuntamo Symposiumiin. Symposiumin aikana perehdytään aika- ja paikkasidonnaiseen taiteen tekemiseen. Tule vaihtamaa ajatuksia, ideoita, oppimaan uutta ja kehittämään vanhaa, improvisoimaan, inspiroitumaan, tanssimaan ja luomaan yhdessä.

Lisätietoja & tarkempi aikataulu
www.itak.fi/pages/posts/muuntamo-symposium905.php

Sotku
Suokatu 42/2, Kuopio
www.itak.fi

Share Button

Kuopion Musiikkikeskus

KUOPION MUSIIKKIKESKUKSEN TAPAHTUMIA
VIIKOT 49-53

Tiistai 1.12. klo 19
NINA ÅSTRÖM & BAND:
JOULUN KUNINGAS
Lisätietoja www.ninaastrom.com, www.idaelina.com, www.jimiproductions.com
Järj. JiMi Productions Oy
Liput: 20,50 € / 15,50 € opiskelijat ja eläkeläiset

Keskiviikko 2.12. klo 19
RAJATON JOULU 2015:
LAULUYHTYE RAJATON
Järj. Sublime Music Agency Oy
Liput: 40 €

Torstai 3.12. klo 19
SINFONIASARJA VII
Kuopion kaupunginorkesteri
Mikkelin kaupunginorkesteri
Alberto Hold-Garrido, kapellimestari
Jean Sibelius: Sinfonia nro 7
Anton Bruckner: Sinfonia nro 7
Järj. Kuopion kaupunginorkesteri
Liput: 30 € permanto / 25 € parvet, eläkeläiset ja ryhmät väh. 20 hlöä / 11 € lapset, koululaiset, opiskelijat, varusmiehet ja työttömät
Konsertti toteutetaan myös pe 4.12. Mikkelin Mikaelissa.

Perjantai 4.12. klo 19
CLUB FOR FIVE:
JOULUNA 2015
Järj. Live Nation Finland Oy
Liput: 39 €

Lauantai 5.12. klo 10 ja 11.30 Valohalli
PIENTEN TANSSIJOIDEN JOULUJUHLA
Esiintyjinä tanssin varhaisiän opintojen oppilaat.
Järj. Kuopion konservatorion tanssikoulu
Vapaa pääsy

Lauantai 5.12. klo 15, 18 ja 21
SAMI HEDBERG 365
Järj. Sam´s Comedy Club
Liput:
Permanto rivit 1-10: 37 € / 35 € ryhmät väh. 20 hlöä / 32 € opiskelijat, työttömät, eläkeläiset, varusmiehet ja lapset 13-17v
Permanto rivit 11-25  ja parvet: 32 € / 30 € ryhmät väh. 20 hlöä / 27 € opiskelijat, työttömät,  eläkeläiset, varusmiehet ja lapset 13-17v

Sunnuntai 6.12. klo 13
ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA
Kahvitarjoilu klo 12 Valohallissa
Järj. Kuopion kaupunki / Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Vapaa pääsy

Maanantai 7.12. klo 17 Valohalli
OMAT TANSSIT
Tanssikoulun perusopintojen oppilaiden omia koreografioita.
Järj. Kuopion konservatorion tanssikoulu
Vapaa pääsy

Tiistai 8.12. klo 19
RIKU NIEMI ORCHESTRAN KOLMAS JOULU
Riku Niemi Orchestra
Solisteina Jorma Kääriäinen ja Johanna Iivanainen
Järj. Elorytmi Oy
Liput: 34 € / 30 € ryhmät 10-29 hlöä / 29 € ryhmät yli 30 hlöä

Torstai 10.12. klo 19
SINFONIASARJA VIII
Kuopion kaupunginorkesteri
Pertti Pekkanen, kapellimestari
Virpi Räisänen, mezzosopraano
Jean-Philippe Rameau: Musiikkia oopperasta Les Indes galantes
Jean-Philippe Rameau: Phaedran aaria & otteita oopperasta Hippolytos ja Arikia
Benjamin Britten: Soolokantaatti ”Phaedra”
Pjotr Tšaikovski: Sinfonia nro 6 ”Pateettinen”
Järj. Kuopion kaupunginorkesteri
Liput: 30 € permanto / 25 € parvet, eläkeläiset ja ryhmät väh. 20 hlöä / 11 € lapset, koululaiset, opiskelijat, varusmiehet ja työttömät

Perjantai 11.12. klo 19
ILOINEN JOULUKONSERTTI:
FINLANDERS & SEITSEMÄN SEINÄHULLUA VELJESTÄ
Järj. Auraviihde Oy
Liput: 43 €

Sunnuntai 13.12. klo 15
JOULUMIELTÄ JOKAISELLE
Blue Notes –orkesteri
Markku Könttä, johtaa
Johanna Rusanen-Kartano
Danny
Saija Tuupanen
Erkki Räisänen
Järj. Blue Stars Musiikkituotanto
Liput: 36 € / 14 € lapset alle 12v

Maanantai 14.12. klo 19
KUNINKAALLINEN JOULUKONSERTTI
Tangokuningatar 2015 Susanna Heikki
Tangokuningas 2015 Aki Samuli
Maria Tyyster
Johanna Pakonen
Kyösti Mäkimattila
Leif Lindeman
Heikki Koskelo
Tomi Markkola
Järj. Auraviihde Oy
Liput: 43 €

Tiistai 15.12. klo 19
VESA-MATTI LOIRI:
SYDÄMEENI JOULUN TEEN
Peter Lerchen Orkesteri
Järj. Ramppivalo Oy
Liput: 40 €

Ke 16.12. klo 19
JOULUKONSERTTI
Kuopion kaupunginorkesteri
Atso Almila, kapellimestari
Esilaulajina Taidelukio Lumitin oppilaita
Järj. Kuopion kaupunginorkesteri
Liput: 17 € permanto / 12 € parvet, eläkeläiset ja ryhmät väh. 20 hlöä / 7 € lapset, koululaiset, opiskelijat, varusmiehet ja työttömät
Yhteistyössä: Pohjois-Savon Osuuspankki

Torstai 17.12. klo 19
TULISET TENORIT JA SULOISET SOPRAANOT
-JOULUKONSERTTI
Pentti Hietanen, Johanna Försti, Tero Harjunniemi ja Maria Lund
Järj. Lilja Production
Liput: 51 €

Kuopionlahdenkatu 23, Kuopio
www.kuopionmusiikkikeskus.fi
www.kuopionkaupunginorkesteri.fi

Share Button

Jyväskylän Kankaan alueen prosenttityöryhmä tutustui Kuopion taidekohteisiin

Jyväskylään rakentuva uusi kaupunginosa Kangas on Jyväskylän kaupungin merkittävin aluekehityshanke. Alueen suunnittelussa taide ja kulttuuri on otettu vahvasti osaksi kaupunginalueen kehitystä.  Kankaan alueen prosenttitaidetyöryhmä pyysi Partanen & Lamusuo Oy:tä esittelemään julkisen taiteen kohteitaan Kuopiossa.

Matka toteutui 19.11.2015, jolloin ryhmä tutustui Kuopion prosenttitaidekohteisiin taiteilija Jaana Partasen opastuksella. Tutustumiskohteita olivat mm. Evoluutio Kaarisairaalan julkisivussa, Barson mallit Käsityökatu 41:n kiinteistössä, Minnanlantti asuinkerrostalo Minnankantin eteisaulassa, Alavan sairaalan teokset Alavan lehto ja Elämän eliksiiri. Lopuksi ryhmä tutustui vielä vastauusittuun Suomen ortodoksiseen kirkkomuseo Riisaan.

Taiteilija Jaana Partanen VB:n kulttuuri-illan vieraana 8.12.2015 klo 18, VB-valokuvakeskuksella aiheena: Partanen & Lamusuo Oy Kuopiota kehittämässä, missä Partanen esittelee kohteita laajemmin Kuopion/Pohjois-Savon alueella.

Lisätietoa prosenttityöryhmän matkasta:
artblog.pa-la.fi/2015/11/18/jyvaskylalaisia-vierailulla

Partanen & Lamusuo Oy:n julkisen taiteen kohteista:
pa-la.fi/index.php/fi/taide/julkiset-taideteokset

Kankaan alueen prosenttikulttuurista:
www3.jkl.fi/blogit/kangasjyvaskyla/?p=2342

Share Button